Rettighedsmidler på TV-området

Fordeling af rettighedsmidler på TV-området

DJ fordeler sin andel af rettighedsmidler på TV-området individuelt via denne portal.

DJ Ophavsret fordeler rettighedsmidler for ét visningsår ad gangen. Har du fået vist dine produktioner på TV i det pågældende visningsår, kan du ansøge om del i midlerne.

 

Fordelingskriterier

Læs mere om, hvem der kan søge, og de øvrige fordelingskriterier på Dansk Journalistforbunds side om rettighedsmidler på TV-området. 

 

Ansøgningsfrist

Tv-midler 2017 er lukket.

Vi forventer at kunne fordele midlerne for TV-midler 2017, medio november for både journalist og foto puljen.

For tekstere håber og forventer vi at være klar med en fordeling i starten af det nye år. 

Der vil blive sendt en mail til jer, når vi er klar med fordelingen.

 

TV-midler 2018

Vi forventer at åbne op for ansøgninger til TV-midler 2018 til foråret 2019

 

HUSK

Husk at uploade dokumentation på, at du har bevaret dine rettigheder via et Copydan-forbehold under fanen Kontrakter.

Har du ikke et Copydan forbehold i din kontrakt har du desværre ikke bevaret dine rettigheder til at søge rettighedsmidler.

 

Har du spørgsmål?  

Kontakt DJ Rettighedsmidler på rettighedsmidleridj@journalistforbundet.dk eller på tlf. 3342 8000